20 wrzesień 2017 – Ambasada RP Berlin. Konferencja dla członków Rady Gospodarczej CDU.

Konferencja dla członków Rady Gospodarczej CDU, prezentująca Polskę jako kraju innowacji i start-upów. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju. Przedstawiciele Izby przeprowadzili rozmowy z zaproszonymi start-up.