1 lipca 2019 – 450 lat Unii Polsko-Litewskiej

Dzień Unii Lubelskiej / 1 lipca

Stowarzyszenie zostało zaproszone na oficjalne obchody jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej – rozpoczną się mszą św. w Bazylice OO. Dominikanów i Uroczystą Sesją Rady Miasta Lublin, w której udział zapowiedziały liczne delegacje zagraniczne i zaproszeni goście. Po południu na błoniach pod Zamkiem odbędzie się piknik rodzinny, a wieczorem widowisko historyczne.

Organizator: Miasto Lublin

Ta konstrukcja w 1937 r. wygrała światową wystawę w Paryżu. Żadne reparacje nie zwrócą nam utraconego potencjału.

Źródło: Tomasz Kuczbowski (Twitter.com)

Prof. Kazimierz Zembrzuski w ciągu 9 miesięcy zbudował prototyp parowozu aerodynamicznego, który w 1937 roku za swoją konstrukcję i wygląd został odznaczony złotym medalem na Światowej Wystawie w Paryżu. Jak na ówczesne czasy parowóz ten mógł rozwinąć zawrotną prędkość 150 km/h. Niestety, agresja i okupacja naszego kraju przez Niemców i Rosjan całkowicie zniweczyła prace rozwojowe nad tym prototypem. Efekt tego był taki, że przez kolejne 70 lat pociągi jeżdżące po polskich torach nie jeździły szybciej niż… 140 km/h.

Obrazek polskiego aerodynamicznego parowozu z 1937 roku, który swym wyglądem nawiązuje do współczesnych pociągów jeżdżących obecnie po torach, pokazuje symbolicznie jak wielkie straty poniósł nasz kraj w wyniku chorej polityki Niemców i Rosjan. Atak, a następnie wieloletnia okupacja istotnie cofnęły rozwój gospodarczy Polski. Tego typu konstrukcje również długo po wojnie nie mogłyby jeszcze powstawać, gdyż brakowało nie tylko infrastruktury, ale również potencjału (a może bardziej – kapitału) ludzkiego.

Fakty są takie, że połowa polskich uczonych nie przeżyła wojennej zawieruchy, będąc często z premedytacją likwidowana, tak by nasz naród był co najwyżej dostarczycielem taniej siły roboczej. Pod tym względem żadne, nawet największe odszkodowania i rekompensaty finansowe od Niemców czy Rosjan, nie będą w stanie zwrócić nam tego, co utraciliśmy w latach 1939 – 1989.

Wybuch wojny spowodował, że niemożliwa była realizacja tzw. “planu piętnastoletniego” – tj. planu rozwoju gospodarczego stworzonego przez ówczesnego ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Plan ten zakładano przeprowadzić w latach 1939-1954 w pięciu fazach:

Faza I: 1939-1942 – rozbudowa sektora zbrojeniowego
Faza II: 1942-1945 – rozwój transportu: sieci drogowej i kolejowej, sieci mostów, przemysłu samochodowego, kolejowego i lotniczego
Faza III: 1945-1948 – rozwój rolnictwa: melioracja, rozwój edukacji w rejonach wiejskich
Fazy IV i V: 1948-1954 – wyrównywanie różnic w poziomie życia w różnych regionach kraju (zatarcie różnic pomiędzy Polską “A” i “B”)

Niestety – agresja Niemiec oraz Rosji na Polskę w 1939 roku sprawiły, że plan ten nigdy nie wszedł w fazę realizacji.

„Gra o niepodległość” – najnowszy spot z okazji święta 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Animacja przedstawia historię walki o niepodległą Polskę jako grę.

W kilkuminutowym wideo pokazano, jak wielcy przywódcy – Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski, którzy mieli „te same cele, lecz inną osobowość” – rozegrali tę niezwykle istotną grę, której wynikiem było odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Wersje angielską prześlijcie przyjaciołom Polski i tym co nie znają historii Polski.

Wersja PL

Wersja UK

8 października 2018 – POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE STOWARZYSZENIE POTOMKÓW SEJMU WIELKIEGO ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE STOWARZYSZENIE POTOMKÓW SEJMU WIELKIEGO ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE

zaprasza w dniu 8 października 2018 r. o godz. 17.30 do Sali Kolumnowej Zamku Królewskiego w Warszawie na konferencję pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego

„DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

PROGRAM

Powitanie:
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin K. Schirmer Marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Piotr Biliński

Prowadzenie konferencji:
prof. Andrzej Chojnowski

Prelegenci: prof. Włodzimierz Suleja – Aktywizm polski okresu I Wojny Światowej wobec organów emancypacyjnych w Królestwie Polskim prof.
Krzysztof Kawalec – Polska „wielka” czy „mała”? KNP wobec programu budowy Polski pod hegemonią Niemiec
prof. Zdzisław Julian Winnicki – Rada Regencyjna Królestwa Polskiego: geneza, dokonania, znaczenie
prof. Marek Kornat – Aktywność międzynarodowa Rady Regencyjnej
prof. Jan Żaryn – Stolica Apostolska wobec niepodległościowych aspiracji Polski w latach I wojny światowej Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

Konferencja odbywa się w ramach oficjalnych Obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

6 października 2018 – Debata konstytucyjna w ramach corocznej debaty publicznej Zamku Królewskiego i Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Na Zamku Królewskim w Warszawie, 6go października, w sobotę, 2018 roku odbędzie się debata konstytucyjna w ramach corocznej debaty publicznej Zamku Królewskiego i Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Stowarzyszenie funkcjonuje pod stałym patronatem honorowym Marszałka Sejmu.

W pierwszej części debaty dyskutanci omawiać będą polskie konstytucje począwszy od Artykułów Henrykowskich pod II Rzeczpospolitą oraz ewolucję konstytucji różnych państw, w tym USA, Francji, Hiszpanii, Niemiec, itd.

W części drugiej paneliści omawiać będą różne aspekty obecnej konstytucji i dyskutować nad jej ewentualnymi zmianami, poprawkami lub zastanawiać się czy napisać ją od nowa.

Wstęp na debatę jest wolny i bezpłatny. Zapraszamy

Debata odbędzie się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu.

1. Powitania
– Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski,
– Dyrektor Zamku Królewskiego, Profesor Wojciech Fałkowski;
– Marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Pan Piotr Biliński.

2. Pierwszy panel: polskie i zagraniczne konstytucje na przestrzeni wieków:
– prowadzący: Andrzej Krzyżanowski, Wice Kanclerz Senatu Stowarzyszenia,
– paneliści:
Prof. Włodzimierz Bernacki,
Prof. Andrzej Zakrzewski,
dr Władysław Pęksa,
dr Rafał Lis.

3. Drugi panel: współczesność:
– prowadzący:dr Rafał Lis,
– paneliści:
Prof. Anna Łabno,
Prof. Ryszard Piotrowski,
dr Krzysztof Mazur,
Senator Piotr Andrzejewski.

Poza debatą panelistów będzie możliwość zadawania pytań z sali dyskutantom w obu częściach debaty.

Michał Kwilecki,
Organizator debaty,
Kanclerz Senatu
Stowarzyszenia Potomków
Sejmu Wielkiego.
kanclerz@spsw.pl