Przejdź do treści
Strona główna » News » 2 maja 2019 – Obchody Dnia Polonii

2 maja 2019 – Obchody Dnia Polonii

Szanowni Państwo,

2 maja przypada Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

Doceniając Państwa wkład w pielęgnowanie i umacnianie polskości wśród naszych Rodaków zamieszkałych poza granicami kraju oraz dziękując za zaangażowanie i społeczny trud na rzecz krzewienia polskiej kultury, języka i tradycji z dala od stron ojczystych, mam przyjemność przekazać Państwu list z życzeniami skierowany przez Sekretarza Stanu w MSZ, Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk, do Polonii i Polaków poza granicami kraju.

Proszę o przekazanie załączonego listu członkom i sympatykom Państwa organizacji i stowarzyszeń.

Jednocześnie informuję, że Minister SZ, Pan Jacek Czaputowicz, 2 maja przekaże specjalne życzenia dla Polonii, które wyemitowane zostaną na antenie TV Polonia.

Z poważaniem

Jowita Wencius
III Sekretarz
Wydział Konsularny
Ambasada RP w RFN
www.berlin.msz.gov.pl; www.gov.pl/dyplomacja