Home

Forum Polonii Gospodarczej 2022  &  Zjazd Słuchaczy 2021

Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (www.PUNCS.pl)

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

2-3 października 2021,Radom,ul.Wodna 13/21, EUST im. Sługi Bożego Roberta Schumana

ZAPROSZAMY na transmisje on-line oraz dla aktywnych poprzez rejestracje na MA Teams:

Polecamy panele gospodarcze poświęcone powołaniu FORUM POLONII GOSPODARCZEJ 2022 pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

sobota 02.10.2021

16.10-19.00 I Blok paneli: gospodarczy (można oglądać on-line   https://youtu.be/NpOHPYJLGD0  ( sala 208)

16.10 – 17.00 Model przedsiębiorcy jako wdrożeniowca zasad i norm chrześcijańskich do życia społecznego;

Przewodniczący panelu: dr Marcin Czarnacki,

17.10 – 18.00 Rola i zadania Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) w mądrej i odpowiedzialnej transformacji energetycznej – uruchomienie specjalizacji AMCS w ramach PUNCS; Przewodniczący panelu: dr Edyta Witka-Jeżewska

18.10 – 19.00 Wyzwania dla Polonii w rozwoju polskiej gospodarki – utworzenie Forum Polonii Gospodarczej 2022

Przewodniczący panelu: inż. Piotr Winiarski (Austria), dr Witaliusz Nadaszkiewicz (Ukraina)  

Gość specjalny: s.Michaela Rak (Litwa), Adam Steinberg (USA) – przedsiębiorca, działacz społeczny

 

UWAGA: osoby chcące brać udział w sposób czynny prosimy o rejestracje poprzez MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azuEgdxLpWgUKFEHNfq1zx97ocZ4lmbDI9W7YO0v79Y81%40thread.tacv2/1632826441284?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%221ef96194-805b-4c86-9a3d-c549351cff5a%22%7d

Europejska Uczelnia Spoleczno-Techniczna 

http://www.eust.pl/aktualnosci 

Cele Forum Polonii Gospodarczej 2022:

Integracja Polonii Gospodarczej wokół ideii R.Schumana

Budowanie networkingu przedsiębiorców polskich i polonijnych

Budowanie kooalicji w UE w celu wpływania na prawodawstwo unijne sprzyjające rownouprawnionemu rozwojowi polskich przedsiębiorstw na terenie UE

Budowanie koalicji na rzecz wzmacniania siły współpracy z Polskim Rządem​

Synergia polskich i polonijnych przedsiębiorstw w celu budowania siły gospodarczej Polski

Promowanie patriotyzmu i solidaryzmu gospodarczego

Budowanie koalicji na rzecz wzmacniania siły współpracy z Polskim Rządem​

SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Jan Dziedziczak

zaprasza na

FORUM POLONIJNE 

Karpacz, 7 – 9 września 2021

w ramach XXX FORUM EKONOMICZNEGO

„Europa w poszukiwaniu przywództwa”

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

 Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów. Poland Business Center World uczestniczy również – zapraszamy do kontaktu przed i w trakcie forum.

Panel IV. Tytuł: Przedsiębiorczość polonijna.

Celem panelu jest przedstawienie przykładów działań w zakresie przedsiębiorczości polonijnej.

Andrzej Szewczyk

Instytut Promocji Gospodarki

Radosław Domagalski-Łabędzki

Prezes Zarządu Rafako S.A.

Piotr Winiarski

Prezes Poland Business Center World

Paweł Gruza

KGHM Polska Miedź, Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów

prof. Marek Rudnicki

University of Illinois, Chicago

Krzysztof Drynda

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A

Moderator: Bartosz Niebrzydowski

Prezes Zarządu Instytut Promocji Gospodarki

FORUM WIZJA ROZWOJU 26-27.08.2021 Gdynia

TRANSMISJA z paneli na żywo: w dniu, w którym odbywa się wybrany panel.

Proszę wejść na stronie www.wizjarozwoju.pl w zakładkę „Program”, następnie kliknąć nazwę panelu. Na stronie będzie znajdować się kafelek z napisem „Obejrzyj”. Po naciśnięciu na niego zostaną Państwo przekierowany do transmisji.

Przed nami czwarta już edycja Forum Wizja Rozwoju, które odbędzie się pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego w dniach 26-27.08.2021 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas Forum zajmiemy się najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, MEW, gospodarką morskątroską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Forum będzie organizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Kongres 3W – WODA, WODÓR, WĘGIEL. Swoją kontynuację będzie miało Forum Kół Gospodyń Wiejskich, Kongres Srebrnej Gospodarki oraz cieszący się coraz większym zainteresowaniem Hackathon. Będzie to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w konferencji umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.

To pytanie, na które poszuka odpowiedzi kilkuset ekspertów, panelistów, przedsiębiorców, ekonomistów, naukowców i przedstawicieli ministerstw podczas czwartej edycji Forum Wizja Rozwoju. Największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce odbędzie się 26-27 sierpnia. 

– Trzy lata doświadczeń i renoma Forum pozwoliły nam zbudować program tegorocznej edycji zgodnie z najważniejszymi i najbardziej aktualnymi wyzwaniami polskiej gospodarki – zapewnia dr Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju. – Optymalizujemy też czas paneli, przeznaczając więcej aktywności na dyskusję, która cieszy się dużą popularnością i przynosi wiele pożytku. Podczas poprzednich edycji Forum urodziły się pomysły, które z powodzeniem stosowane są w życiu publicznym, w tym m.in. rozwiązania w dziedzinie e-gospodarki i informatyzacji służby zdrowia, niezwykle przydatne w czasie pandemii. 

IV Forum zamierza poświęcić uwagę energetyce, a zwłaszcza źródłom produkcji energii od atomu po biogaz, poprzez projekt morskiej energetyki wiatrowej. Część sesji plenarnych poświęcona zostanie gospodarce morskiejinwestycjom obszarowym na wybrzeżuograniczeniom w przemyśle stoczniowym i perspektywom rozwoju portów. Nie zabraknie spotkań dotyczących inwestycjitransportu oraz geopolityki. Tradycyjnie Forum zajmie się też tematem srebrnej gospodarki, czyli przestrzenią aktywności seniorów stanowiących istotną grupę uczestników rynku. Dyskusja ekspertów i polityków obejmie tematy Nowego Ładu proponowanego przez rząd oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekopu Mierzei Wiślanej. Uczestnicy specjalnego panelu poszukają również pomysłów na dywersyfikację produkcji i jej uniezależnienia od krajów azjatyckich, głównie Chin. 

Nowością w programie wydarzenia będzie blok 3W: Węgiel-Woda-Wodór realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a poświęcony m.in. możliwościom wykorzystania węgla nie jako paliwa, ale surowca produkcyjnego.

Organizatorzy zapowiadają również sesję poświęconą zależnościom gospodarki i politykimiejscu Polski w gospodarce kontynentu i świata, kryzysowi wartości europejskich i jego oddziaływaniu na rodzimą ekonomię, czy wpływu mediów na procesy gospodarcze

Wiele paneli poruszy zagadnienia statusu i rozwoju polskiej gospodarki w kontekście pandemii

Podobnie jak w latach ubiegłych honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki, a swój udział w Forum zadeklarowały już ministerstwa kompetencyjnie związane z tematyką paneli. 

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych polską gospodarką– mówi Andrzej Michalak. – Możemy się różnić poglądami, ale wartością spotkań podczas Forum jest wspólne wypracowywanie rozwiązań, które służą wszystkim.

Zapraszamy na panel z udziałem inż. Piotra Winiarskiego w towarzystwie znakomitych wspołpanelistów.

Wartości europejskie i ich wpływ na gospodarkę

Integracji europejskiej praktycznie nie da się oddzielić od transformacji systemowej, dlatego trudno jednoznacznie wyodrębnić efekty tego początkowego procesu, czyli ocenić różnicę między rzeczywistymi parametrami polskiej gospodarki a hipotetycznym scenariuszem, w którym Polska nie przystąpiłaby do Unii Europejskiej. Niektórzy uważają, że Unia Europejska jest najbardziej efektywnym na świecie mechanizmem podnoszenia standardu życia ludności krajów mniej rozwiniętych do poziomu krajów rozwiniętych. Ekonomista Banku Światowego Intermit Gill, który ukuł słynne pojęcie “pułapki średniego dochodu”, nazwał ten mechanizm  “europejską maszyną konwergencji”. Jest to proces, w którym integracja gospodarcza i instytucjonalna prowadzi do szybkiego przepływu technologii, wiedzy i standardów prawnych ułatwiających krajom o niższej produktywności osiągnięcie wyższej od przeciętnej dynamiki wydajności pracy. Europa, w ciągu niemal siedmiu dekad po drugiej wojnie światowej, dzięki integracji stała się obszarem bardziej spójnym gospodarczo, co nie udało się na taką skalę w żadnym innym miejscu na świecie — może częściowo w Azji. Unia Europejska w ostatnich latach zatraciła swoje pierwotne idee współpracy państw narodowych, a zaczęła poprzez polityczne decyzje krajów wiodących jak Niemcy, czy Francja stawać się organizacją dążącą uwspólnotowienia w większości obszarów, próbując wyłączyć kompetencje poszczególnych państw. To sprawia że część państw nie zgadza się z taką polityką. Coraz bardziej zanika perspektywa wypracowywania decyzji, które będą korzystne dla wszystkich państw członkowskich.

Zapraszamy na poniższe wydarzenia, które odbędą się w 2022 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy już teraz, zapraszamy!

Forum Polonii Gospodarczej jest przeniesione na 2022 w Radomiu. Zaproszenie kierujemy do Polonii i Polaków prowadzących własną działalność gospodarczą.

Organizatorem jest Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego Jana Pawła II i Roberta Schumana. Celem działającego uniwersytetu jest  wdrażanie zasady Katolickiej Nauki Społecznej w życiu gospodarczym i społecznym oraz formowanie animatorów takich zmian w Polsce i za granicą.

Osoby zainteresowane informacjami czy udziałem w forum, proszę przesłać swój adres mailowy na adres naszego stowarzyszenia: info@polandbusinesscenter.world

Robert Schuman poświęcił swoje życie trudowi pojednania narodów poprzez dzieła, które umożliwiły znoszenie powstałych granic nienawiści między narodami, tworzenie braterskiej przyjaźni między ludźmi i przebaczanie wyrządzonych krzywd.

         Dla Schumana zawsze działanie (…) było lepsze od rezygnacji, a czekanie na doskonałość (…) złym usprawiedliwieniem.

 • Robert Schuman szedł przez życie z uśmiechem, pod którym skrywała się wysoka kultura, bystry intelekt, żywa erudycja i wybitny dar obserwacji.

 • Nie lubił plotek i powierzchownej gadaniny o wszystkim i o niczym podczas przyjęć. Idee znaczyły dla niego więcej niż koktajle.

 • Bezustannie dokładał starań, aby rozszerzać swoje wiadomości i pogłębiać uzasadnienia swoich przekonań.

 • Był mocno zagłębiony w swoim życiu duchowym. Był człowiekiem skierowanym do wewnątrz, ponieważ nie rezygnował on ze swojego bytu duchowego i intelektualnego z powodu rzekomo aktualniejszych lub na pozór ważniejszych spraw.

 • Nie przywiązywał wagi do pozorów, nawet jeśli w grę wchodziła godność ministerialna.

 • Polityka była dla niego apostolstwem. Czynami dawał świadectwo ideom, które wyznawał. Był świadomy, że wielkie idee wywołują opory.

 • Włączał w swoje doświadczenia życiowe bezpośrednio, i to w szczególny sposób, cierpienie. Nie obnosił się z cierpieniem, jakiego doznawał.

 • Robert Schuman był człowiekiem modlitwy i medytacji. O więzieniu powiedział: Nie było tak źle, bo uratowała mnie medytacja. Medytacja była jego ćwiczeniem osobistym dla osiągania porządku duchowego i jasności, a także dojścia do pewnych poglądów. Dlatego też stał on całą swoją osobowością za swoimi poglądami.

 • Jego przekonania były tak silnie i tak głęboko zintegrowane w jego osobowości, że wynikała z nich nadzwyczaj niezłomna wola, kiedy nadchodziła godzina decyzji.

 • Jego zdaniem państwo demokratyczne mogło trwale istnieć jedynie wówczas, gdy nie lekceważyło zasad chrześcijaństwa.

 • Uważał, że im bardziej zwiększają się zadania państwa i im bardziej rośnie odpowiedzialność, tym bardziej decydująca o sukcesie rządu staje się jego intelektualna i moralna zdolność do obrony.

Lublin 2021 – I Forum Gospodarcze Polonii i Polaków Trójmorza www.3SI.network

Forum Polonii zostało przesunięte na rok 2022.

jako impreza towarzysząca
KONGRES GOSPODARCZY III FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA
wystawa i panel polonijny  2022, Lublin

unnamed

Prezydenci Polski i Litwy o roli UE i Trójmorza

Jestem przekonany że Inicjatywa Trójmorza może być instrumentem odbudowy naszych gospodarek – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas polsko – litewskiego forum biznesu.

UE podjęła bezprecedensowe działania, by walczyć z kryzysem spowodowanym pandemią. Znakomicie, że znacząca część tych wysiłków jest skierowana na transformację naszych gospodarek – mówił prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas inauguracji forum.

Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję wspierającą Trójmorze! Jest też głos doradcy Bidena. „Bardzo dobry sygnał z USA”

Minister Jan Dziedziczak: Polonia to wielki kapitał państwa polskiego

Zależy nam na tym aby polityka polonijna była doceniona. Polonia to wielki kapitał państwa polskiego – podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem dla Zagranicy minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rady Ministrów ds. Polonii i Polaków za granicą. Polityk mówił o wielu działaniach, jakie rząd podejmuje aby wspierać Polaków i osoby polskiego pochodzenia, mieszkające poza naszym krajem.

Minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Foto: polskieradio.pl

Marka Polska — nieoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw.

Polskie firmy, które inwestują za granicą, nawiązują kontakty z Polonią, integrują ją i pośredniczą w kontaktach z krajem. Rodacy są ich klientami, pracownikami, ale też pomagają odnaleźć się w innej rzeczywistości

Czy współpraca polskich firm z mieszkającymi za granicą rodakami jest wystarczająco efektywna? Jakie przynosi korzyści? Na jakie napotyka bariery? Dyskutowali o tym przedsiębiorcy, politycy i przedstawiciele Polonii podczas Polonijnego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Temat debaty brzmiał: „Marka Polska — nieoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw”.

Aktualności

WORLD MEETS POLAND
Nie masz czasu czytać o naszym stowarzyszeniu? Posłuchaj wywiadu Globalny Zjazd Polonii 2018:

Poland Business Center . World
Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych

Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych PolandBusinessCenter.World nieprzypadkowo powstało w roku 2018, w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Członkowie stowarzyszenia to przedsiębiorcy polscy i mieszkający na całym świecie przedsiębiorcy pochodzenia polskiego dla których bycie Polakiem to powód do dumy.

Promowanie Polski na świecie, polskiej przedsiębiorczości i kultury, europejskich i chrześcijańskich wartości, solidarność i etyka w biznesie, wymiana doświadczeń i know how, działalność społeczna to tylko niektóre punkty definiujące misję naszego stowarzyszenia.

Dołącz do nas i promuj wspólnie z nami hasło

.

Hasłem WORLD MEETS POLAND zainaugurowaliśmy pierwszą edycję polsko-polonijnej giełdy kooperacyjnej podczas Światowych Targów Przemysłu Hannover 2017.

Zależy nam na tym, by skutecznie zintegrować technologię i media społeczne z działaniami prowadzonymi osobiście, by sieci wirtualne przenikały się z realnymi.

Polska jest już marką w Niemczech

Tak uważają Alina i Piotr Winiarscy z Berlina, twórcy Światowego Stowarzyszenia Firm Polskich i Polonijnych.
Uczestniczący w Kongresie 60 Milionów w Jasionce Polonusi od 15 lat promują nasze produkty na niemieckim rynku. Zdaniem pani Aliny polskie firmy potrzebują jedynie wsparcia w zakresie marketingu.
Piotr Winiarski docenia dynamikę rozwoju polskich firm, w ostatnich latach.

Tym bardziej potrzebna jest taka organizacja, jaką stworzyli w Berlinie. Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych przede wszystkim chce wspierać firmy inżynierskie, technologiczne. Bo dziś te kraje, które mają zaawansowane technologie liczą się na świecie, są bogate i przez to bezpieczniejsze – podkreślają polscy biznesmeni z Berlina.