Przejdź do treści

Home

STRONA W PRZEBUDOWIE. WKRÓTCE WSTAWIMY PRZEDSTAWICIELI NA POSZCZEGÓLNE KONTYNENTY I KRAJE

OSOBY CHCĄCE BYĆ PRZEDSTAWICIELEM STOWARZYSZENIA W KRAJU ZAMIESZKANIA PROSIMY O KONTAKT.​

Jak co 2 lata członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczą w letnich igrzyskach polonijnych. Zapraszamy Polonię Gospodarczą do udziału - rejestracji. Spotkajmy się przy sporcie - porozmawiajmy o współpracy gospodarczej.

Rejestracja na igrzyska rozpoczęta! REJESTRACJA DO 17 LIPCA 2023

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe święto naszych Rodaków mieszkających za granicą - XXI Światowe Letnie Igrzyska Polonijne - Nysa-Wrocław, które odbędą się w dniach 26-31 sierpnia 2023 roku. Czas zatem pomyśleć o zarezerwowaniu wolnego czasu, wyborze konkurencji, szlifowaniu kondycji i techniki. Szczegóły organizacyjne podane są do Państwa wiadomości na naszych stronach internetowych i profilach społecznościowych. Organizatorem Igrzysk jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", które wraz z Ministerstwem Sportu oraz Polskim Komitetem Olimpijskim dbającym o poziom merytoryczny zawodów, przygotowało oprócz letnich konkurencji sportowych moc atrakcji, z których słyną polonijne Igrzyska - m.in. spotkania z wybitnymi polskimi sportowcami, olimpijczykami, wieczory tematyczne poświęcone Polonii, wycieczki krajoznawczo - historyczne, program integracyjny.
Profesor Stanisław Mieczysław Gebhardt 28 lipca 1928 roku
W trakcie XXI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Nysa-Wrocław 2023 proponujemy następujące dyscypliny (według kolejności rozgrywek): badminton indywidualnie i drużynowo, bieg na 5 km, nordic walking, turniej rodzinny, kajakarstwo, kolarstwo MTB, piłkę siatkową plażową, futsal, koszykówkę, piłkę nożną, pływanie w stylach dowolnym i klasycznym, motylkowym i grzbietowym, indywidualnie i w sztafecie - dystanse 50m, 100m, tenis ziemny, lekkoatletykę - biegi na 100m, 400m, 1000m, 3000m, sztafetę 4x100m, skok w dal, skok w wzwyż, rzut ciężarkiem, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, brydż, piłkę siatkową, szachy, strzelectwo- pistolet i karabinek, tenis stołowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - XXI ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE NYSA-WROCŁAW 2023

REGULAMIN IGRZYSK

Z okazji Święta Narodowego 3 Maja na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda odznaczył w środę Orderem Orła Białego żołnierza Armii Krajowej więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, ekonomistę, polityka i działacza emigracyjnego Stanisława Mieczysława Gebharda.

Jako stowarzyszenie mieliśmy okazje dyskutować z Panem Stanisławem o Polonii Gospodarczej. Podobała się treść wystąpienia Prezesa PBCW na Kongresie 590, które nazwał "memorandum".

W uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitną działalność na rzecz polskiej emigracji poprzez pielęgnowanie tożsamości narodowej, zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i demokratycznych, za wierność Polsce wolnej i suwerennej.
Profesor Stanisław Mieczysław Gebhardt 28 lipca 1928 roku

W latach 1941 – 1943 należał do Szarych szeregów, następnie od 1943 do AK w stopniu plutonowy podchorąży. W latach 1944 – 1945 więzień Gestapo w Krakowie (Montelupich), oraz obozów koncentracyjnych Gross Rosen i Mathausen. Po wojnie, w 1946 r. uzyskał w Krakowie tzw. „małą maturę” po nauce prywatnej w czasie okupacji niemieckiej. W 1948 r. zdał maturę w Polish College Riddleworth im. M. Kopernika w Norflok (Anglia), rok później uzyskał również maturę angielską. W 1953 r. ukończyłPolishUniversity College w Londynie(ekonomia), w 1954 r. ukończył kursy (extra mural) zarządzania przedsiębiorstwami w City of London College. W latach 1954 – 1957 uczęszczał na kursy nauk społecznych i politycznych na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona).

W latach 1951 – 1954 pracował jako asystent dyrektora w Shell Petroleum London – FoldexLtd, następnie w 1954-1956 współpracował w projekciezorganizowania gospodarki finansowej Wietnamu na linii Paryż – Saigon. Od 1955 współpracował również z polską sekcją „Voice of America”. W latach 1956 – 1967 pełnił doradztwo odnośnie rozwoju gospodarczego i inwestycji w Ameryce Łacińskiej. Od 1963 do 1972 był dyrektorem FIS: Międzynarodowej Fundacji Solidarności w Rzymie. W latach 1966 – 1985 pełnił doradztwo gospodarczo – finansowe w krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, a w 1996 – 2004 również doradztwo finansowe (inwestycje) dla londyńskiej grupy finansowej.

Równolegle do pracy zawodowej prowadził aktywną działalność na polu społeczno-politycznym. W latach 1954 – 1985 był członkiem władz różnych szczebli Stronnictwa Pracy na uchodźstwie oraz członkiem Prezydium SP i ostatniego Komitetu Wykonawczego. W tym okresie brał czynny udział i współtworzył wiele organizacji społecznych i kulturalnych na wychodźstwie, np. Związek Studentów Polskich, Związek Młodych Unii Federalnej Europy, Związek b. żołnierzy AK, Macierz Szkolna, Grupa „Merkuriusza” itp., w Wielkiej Brytanii i Francji a we Włoszech Rada Polaków we Włoszech, Klub Polski w Rzymie itp. Poprzez i przy pomocy tych organizacji jak i różnych organizacji międzynarodowych (niekoniecznie chrześcijańsko – demokratycznych czy politycznych) był inicjatorem, kierował lub współpracował aktywnie w zdobywaniu: środków, zapraszających ludzi lub organizacji („bezpiecznych” dla ludzi z Polski), układaniu programów dla przyjezdnych z dyskretnym pokazaniem „innego świata”. Organizował konferencje, dla wybranych przybyszów z kraju, o tematyce społeczno – politycznej i także o aktualnych zagadnieniach gospodarczych. Przekonywał i przeważnie finansował (ze zdobytych środków) udział Polaków w seminariach, wyjazdach poznawczych oraz konferencjach organizowanych przez europejskich Ch. Demokratów czy osoby lub instytucje zaprzyjaźnione.

Jako przedstawiciel polskich organizacji uczestniczył w spotkaniach młodzieży europejskiej organizowanych przez Zjednoczenie Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej. W latach 1951 – 1953 był członkiem  Parlamentu Młodzieży Europejskiej. Odbywał wizyty i objazdy organizacyjne z ramienia Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijańskich Demokratów w krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji w celu pomocy w zorganizowaniu młodzieży Ch. Dem., przedstawieniu koncepcji ideowo-politycznych i rozwoju społeczno. Współorganizował Radę Polityczną Młodzieży NATO (1958 – Paryż) brał udział w uroczystych obchodach X-lecia NATO (Londyn 1959) jako reprezentant Organizacji międzynarodowej. Utrzymywał kontakty z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi w imieniu Międzynarodowej Unii Młodzieży Ch. Dem. np. UNESCO, Rada Europy w Strasburgu, Międzynarodowa Unia Dziennikarzy i Wydawców Katolickich dla uzyskania poparcia i środków finansowych dla „spraw polskich”. W latach 1954 – 1959 był sekretarzem generalnym Sekcji Młodych Ch. Dem. Unii Europy Środkowej z siedzibą w Paryżu, później w 1959 – 1962 sekretarzem Komitetu Światowego Międzynarodowej Unii Młodych Ch. Demokratów oraz zastępcą sekretarza generalnego europejskiej sekcji tejże Unii, a następnie w latach 1962 – 1968 sekretarzem generalnym Międzynarodowej Unii Młodych Ch. Demokratów. W latach 1969 – 1973 sekretarz wykonawczy Unii, następnie od 1973 odpowiedzialny w sekretariacie Unii za rozwój chrześcijańskiej demokracji w świecie (Afryka, Azja), oraz za kontakty z oficjalnymi organizacjami międzynarodowymi gdzie Unia miała statut doradczy np.: ONZ, UNESCO, Rada Europy, Światowa Unia Parlamentarna, OECD i inne. W latach 1960 – 1981: prowadził konferencje nt. systemów politycznych, działania demokracji i organizacji społeczno – gospodarczego w perspektywie chrześcijańsko – demokratycznej; IFEDEC – Caracas; IDEC – Santiago de Chile; Uniwersytet w Akra (Ghana) oraz doraźne konferencje we wszystkich krajach reprezentowanych w Unii lub na zaproszenie np. Indie, Japonia, Malezja, Botswana, Kanada i USA. W latach 1990 – 1995 pełnił funkcję wiceprezesa Ch. Dem. Unii Europy Środkowej w Bratysławie, następnie w 1991 – 1995 wiceprezesaŚwiatowej Unii Ch. Demokratów w Brukseli.

Przez cały okres działalności międzynarodowej brał udział w statutowych czy okazjonalnych spotkaniach i konferencjach (np. kongresy międzynarodowe czy organizacji narodowych, konferencja o rozwoju w Europie Środkowej – Berlin 1956 itp.).Poza oficjalnymi zadaniami pozwalało to przedstawić problemy polskie, podsuwać rozwiązania i zdobywać różną pomoc dla programu „penetracji kulturalno – politycznej” w kraju, przy pomocy zakazanej literatury, sprowadzaniu ludzi na stypendia w celu nie tylko polepszenia ich wiedzy naukowej czy zawodowej lecz również dla zapoznania się z demokracją i jej funkcjonowaniem.

Współorganizował centrum studiów problemów działania systemu demokratycznego i zagadnień międzynarodowych, w Rzymie, pod nazwą EsperienzeInternazionali (1962 -1976), służące nie tylko zespołom polskim, ale również z innych krajów. Współuczestniczył w przejęciu Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej, której prezesem został S. A. Morawski.Współorganizował wydawnictwo (Stronnictwa Pracy) pt. Odnowa w Londynie, które wydało ponad 120 tytułów o tematyce politycznej, gospodarczo – społecznej oraz problemów międzynarodowych, np. takich znaczących postaci sceny politycznej, jak Z. Brzeziński, A. Fanfani (b. premier Włoch), J. Nowak – Jeziorański, prof. Cz. Strzeszewski, K. Popiel. Organizował działalność „rozdawniczą” tychże książek i innych wydawnictw jak i ich „przemyt” do kraju.

Po powrocie do kraju, w latach 1990 – 1994 współpracował przy odbudowie Stronnictwa Pracy w Polsce (nazwa została zmieniona w 1990 na Chrześcijańsko Demokratyczne Stronnictwo Pracy – ChDSP), którego został wiceprezesem. W latach 1995 – 1998 współzałożyciel Ruchu Odbudowy Polski (ROP) i wiceprezes; kandydat na senatora z Radomia.

Od 1994 r. do chwili obecnej prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego J. Paderewskiego (dawniej Fundacja im. Frontu Morges) i przewodniczący Rady Instytutu Rozwoju Śląska.

Odznaczenia:

Komandorie:       Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta),

Order Zasługi Bernardo O’Higgins – Chile,

Order Simon Bolivarez – Wenezuela,

Order Zasługi Republiki Włoskiej,

Krzyż Walecznych,

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami,

Krzyż Armii Krajowej,

Medal Wojska Polskiego Zagranicą,

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Polonia Gospodarcza na Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe. Odbędą się w dniach 17-21 kwietnia 2023 roku w Hanowerze.

HANNOVER MESSE to wiodące na świecie targi technologii przemysłowej, koncentrujące się na automatyzacji, cyfryzacji i zrównoważonym rozwoju. HANNOVER MESSE to miejscem spotkań pionierów innowacji przemysłowych, którzy prezentują nowe technologie międzynarodowej publiczności.

Hannover Messe to kluczowe obszary przemysłu oraz różnorodne technologie i innowacje z całego świata zaprezentowane w formie sześciu salonów branżowych:

  • Automation, Motion & Drives – 
  • Digital Ecosystems
  • Compressed Air & Vacuum
  • Energy Solutions
  • Engineered parts & Solutions
  • Future Hub.
 
Każdego roku jeden kraj jest wyróżniany podczas HANNOVER MESSE. W tym roku Indonezja jest przedstawiana jako oficjalny kraj partnerski programu. Bogaty w zasoby kraj należy do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i ma największą gospodarkę w grupie. Kraj uruchomił inicjatywę „Making Indonesia 4.0” w celu ożywienia produkcji poprzez wprowadzenie koncepcji Industrie 4.0.

Rzym: XXVIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Stowarzyszenie PBCW mialo zaszczyt uczestniczyc w zjezdzie.Celem rozmow bylo nawiazanie kontaktow z Polonia Gospodarcza z Wloch. Polonia włoska, jedna z liczniejszych Polonii w Europie, odznacza się dużą aktywnością i prężnością. Reprezentujący dużą część włoskiej Polonii Związek Polaków we Włoszech zrzesza obecnie 22 organizacje polonijne działające na terenie całych Włoch. 25 marca 2023 roku odbył się doroczny walny Zjazd Związku. Na Zjazd przybyli do Rzymu przedstawiciele środowisk polonijnych z różnych regionów Italii. Tradycyjnie miejscem spotkania był i w tym roku Dom Polski im. Jana Pawła II  przy via Cassia.

Na zdjeciu z lewej ks.Marian Burniak. Z prawej Sekretarz Stanu MSZ Piotr Wawrzyk obok inz. Piotr Winiarski.

Wszystkich osobiście powitała prezes Urszula Stefańska-Andreini, przedstawiając wyjątkowych gości przybyłych na tegoroczny Zjazd. W pierwszej kolejności podkreśliła obecność honorowego Prezesa ZPWW, księdza Mariana Burniaka. Jego obecność była wielką niespodzianką, gdyż jesienią 2022 roku, po ponad 60 latach pracy duszpasterskiej na rzecz Polonii we Włoszech, powrócił na stałe do Polski. Jego udział w Zjeździe sprawił wszystkim wielką radość.

Anna Maria Anders, Ambasador RP w Rzymie, podziękowała Związkowi za wykonywanie tak ważnej roli, jak przekazywanie pamięci o historii Polski młodym pokoleniom, głównie tej dotyczącej 2. Korpusu Polskiego. Świadoma trudności strukturalnych, organizacyjnych i finansowych, doceniła wszelkie wysiłki członków Związku.
Szczegółowe sprawozdania z działalności konsulatów RP w Mediolanie i w Rzymie, z punktu widzenia ich współpracy z Polonią, złożyły kierowniczki tych urzędów, Anna Golec-Mastroianni i Agata Ibek-Wojtasik.

WYSTĄPIENIE: „Czy Polonia Gospodarcza może być kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski i współpracy państw regionów Trójmorza?”

Odpowiedz brzmi: TAK

Uczestnikiem integracji Trójmorza, oprócz Polonii Gospodarczej Trójmorza, powinna być Polonia z EU, USA czy innych regionów. Poza Polska żyje ponad 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia.  Polacy są na 4 miejscu wśród najliczniejszych emigracji świata. Jak wykorzystać ten ogromny potencjał dla rozwoju Polski?

Dokonajmy to czego dokonały najważniejsze diaspory emigrantów w Stanach Zjednoczonych:  – Chińczycy: Diaspora chińska doprowadziła do stworzenia w Chinach największego miejsca produkcji wszelkich dóbr, w tym zaawansowanych technologii. – Hindusi: Diaspora hinduska doprowadziła do niespotykanego transferu technologii do Indii. – Izrael: Diaspora izraelska przeniosła poprzez powroty do własnego kraju istotne centra technologii. Społeczna spontaniczna aktywność środowisk Polonii Gospodarczej, która jest wprawdzie niezwykle cenna, nie wystarczy.

Rząd musi być animatorem integracji Polonii Gospodarczej, która będzie w stanie potem stworzyć pomosty współpracy pomiędzy krajami Trójmorza. 

 

Aby to osiągnąć postuluję:

 – utworzenie Instytutu ds. Polaków i Polonii Gospodarczej na Świecie (robocze określenie Think Tanku) – jednostka naukowa potrzebna do opracowania precyzyjnych definicji na potrzeby legislacji, modus operandi integracji i animacji, identyfikacji środowisk.


– potrzeba zdefiniowania pojęcia Polonii Gospodarczej przez instytut.
– użycie sformułowania pojęcia Polonii Gospodarczej w nomenklaturze legislacyjnej i ustawodawczej. Stworzenie narzędzi legislacyjnych.


– utworzenie Ministerstwa do spraw Polaków i Polonii na Świecie, wykonującego plan opracowany w Instytucie i korzystający z wsparcia merytorycznego Instytutu.


– usprawnienie i profesjonalizacja polityki informacyjnej w relacji Polonia – Polska. Zadanie może zrealizować PAP w nowoczesny i kreatywny sposób. W dobie wojny informacyjnej, Polonia i Polacy za granicą otrzymują zafałszowany obraz sytuacji w Polsce i odwrotnie.

Prezydenci Polski i Litwy o roli UE i Trójmorza

Jestem przekonany że Inicjatywa Trójmorza może być instrumentem odbudowy naszych gospodarek – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas polsko – litewskiego forum biznesu.

UE podjęła bezprecedensowe działania, by walczyć z kryzysem spowodowanym pandemią. Znakomicie, że znacząca część tych wysiłków jest skierowana na transformację naszych gospodarek – mówił prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas inauguracji forum.

Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję wspierającą Trójmorze! Jest też głos doradcy Bidena. „Bardzo dobry sygnał z USA”

Minister Jan Dziedziczak: Polonia to wielki kapitał państwa polskiego

Zależy nam na tym aby polityka polonijna była doceniona. Polonia to wielki kapitał państwa polskiego – podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem dla Zagranicy minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rady Ministrów ds. Polonii i Polaków za granicą. Polityk mówił o wielu działaniach, jakie rząd podejmuje aby wspierać Polaków i osoby polskiego pochodzenia, mieszkające poza naszym krajem.

Minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Foto: polskieradio.pl

Marka Polska — nieoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw.

Polskie firmy, które inwestują za granicą, nawiązują kontakty z Polonią, integrują ją i pośredniczą w kontaktach z krajem. Rodacy są ich klientami, pracownikami, ale też pomagają odnaleźć się w innej rzeczywistości

Czy współpraca polskich firm z mieszkającymi za granicą rodakami jest wystarczająco efektywna? Jakie przynosi korzyści? Na jakie napotyka bariery? Dyskutowali o tym przedsiębiorcy, politycy i przedstawiciele Polonii podczas Polonijnego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Temat debaty brzmiał: „Marka Polska — nieoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw”.

WORLD MEETS POLAND
Nie masz czasu czytać o naszym stowarzyszeniu? Posłuchaj wywiadu Globalny Zjazd Polonii 2018:

Poland Business Center . World
Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych

Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych PolandBusinessCenter.World nieprzypadkowo powstało w roku 2018, w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Członkowie stowarzyszenia to przedsiębiorcy polscy i mieszkający na całym świecie przedsiębiorcy pochodzenia polskiego dla których bycie Polakiem to powód do dumy.

Promowanie Polski na świecie, polskiej przedsiębiorczości i kultury, europejskich i chrześcijańskich wartości, solidarność i etyka w biznesie, wymiana doświadczeń i know how, działalność społeczna to tylko niektóre punkty definiujące misję naszego stowarzyszenia.

Dołącz do nas i promuj wspólnie z nami hasło

.

Hasłem WORLD MEETS POLAND zainaugurowaliśmy pierwszą edycję polsko-polonijnej giełdy kooperacyjnej podczas Światowych Targów Przemysłu Hannover 2017.

Zależy nam na tym, by skutecznie zintegrować technologię i media społeczne z działaniami prowadzonymi osobiście, by sieci wirtualne przenikały się z realnymi.

Polska jest już marką w Niemczech

Tak uważają Alina i Piotr Winiarscy z Berlina, twórcy Światowego Stowarzyszenia Firm Polskich i Polonijnych.
Uczestniczący w Kongresie 60 Milionów w Jasionce Polonusi od 15 lat promują nasze produkty na niemieckim rynku. Zdaniem pani Aliny polskie firmy potrzebują jedynie wsparcia w zakresie marketingu.
Piotr Winiarski docenia dynamikę rozwoju polskich firm, w ostatnich latach.

Tym bardziej potrzebna jest taka organizacja, jaką stworzyli w Berlinie. Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych przede wszystkim chce wspierać firmy inżynierskie, technologiczne. Bo dziś te kraje, które mają zaawansowane technologie liczą się na świecie, są bogate i przez to bezpieczniejsze – podkreślają polscy biznesmeni z Berlina.