Lublin 2021 – I Forum Gospodarcze Polonii i Polaków Trójmorza www.3SI.network

Amerykańskie wsparcie dla Trójmorza. Sprawą zajmie się Kongres

Komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów jednogłośnie przegłosowała projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla Inicjatywy Trójmorza. Dokument trafi teraz pod obrady Kongresu.​

Inicjatorami uchwały są posiadająca polskie korzenie Marcy Kaptur z Partii Demokratycznej ze stanu Ohio oraz Republikanin Adam Kinziger z Illinois. Pod projektem podpisało się też 39 innych deputowanych z obydwu partii.

Dokument wyraża wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza „w jej wysiłkach na rzecz zwiększenia odporności energetycznej i łączności infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej”, zachęca państwa członkowskie do wspólnego finansowania projektów energetycznych i infrastrukturalnych, a także do rozszerzenia współpracy na tym polu o państwa spoza UE, takie jak Ukraina, Mołdawia oraz kraje Bałkanów Zachodnich.

Rezolucja potwierdza też uprawnienia prezydenta USA do finansowego wsparcia projektów w ramach Trójmorza, zachęca państwa do dywersyfikacji źródeł energii – w tym źródeł odnawialnych – oraz „potępia jakiekolwiek wysiłki Rosji, by używać energii jako broni mającej wywierać presję lub podważać wolność i demokrację w Europie”.

Po przegłosowaniu przez komisję uchwała trafi pod obrady całej Izby Reprezentantów.

„Inicjatywa Trójmorza niewątpliwie wzmocni niezależność energetyczną i bezpieczeństwo infrastruktury w regionie oraz pokaże silne wsparcie USA w obliczu zwiększonych wpływów Rosji i Chin w tych krajach” – podkreślił w oświadczeniu po głosowaniu kongresmen Kinziger.

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE – Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry – położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.

 

Źródło: https://www.tvp.info/50177676/amerykanskie-wsparcie-dla-trojmorza-sprawa-zajmie-sie-kongres-wideo