Przejdź do treści
Strona główna » News » I Forum Gospodarcze Polonii i Polaków Trójmorza www.3SI.network

I Forum Gospodarcze Polonii i Polaków Trójmorza www.3SI.network

Forum Polonii zostało przesunięte na rok 2022 .
Firmy polonijne zainteresowane udziałem prosimy o kontakt. Będziemy informować na bieżąco o konkretnej dacie wydarzenia.

NOWY TERMIN 2022 r.

Szanowni Państwo,

uwzględniając przedłużające się obostrzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy o zmianie terminu Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza z 27-28 kwietnia br. na 29-30 czerwca 2021 r.

 

Wobec zainteresowania regionów, jakie wzbudziła inicjatywa powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, celem Samorządu Województwa Lubelskiego jest spełnienie oczekiwań regionów w zakresie organizacji Wydarzenia. Priorytetem jest kontynuacja współpracy na rzecz budowania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na poziomie samorządowym na rzecz rozwoju gospodarczego tej części Europy.

Bieżące informacje o Samorządowym Kongresie Gospodarczym II Forum Regionów Trójmorza dostępne są na stronie congress.lubelskie.pl i profilu Congress Lubelskie na Facebooku.

Licząc na Państwa wyrozumiałość i owocną współpracę zapraszamy do udziału w Samorządowym Kongresie Gospodarczym II Forum Regionów Trójmorza w dniach 29-30 czerwca 2021 r.

Organizatorzy
Samorządowego Kongresu Gospodarczego
II Forum Regionów Trójmorza

I Forum Gospodarcze Polonii i Polaków Trójmorza bedzie towarzyszyc wydarzeniu w roku 2022.

Amerykańskie wsparcie dla Trójmorza. Sprawą zajmie się Kongres

Komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów jednogłośnie przegłosowała projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla Inicjatywy Trójmorza. Dokument trafi teraz pod obrady Kongresu.​

Inicjatorami uchwały są posiadająca polskie korzenie Marcy Kaptur z Partii Demokratycznej ze stanu Ohio oraz Republikanin Adam Kinziger z Illinois. Pod projektem podpisało się też 39 innych deputowanych z obydwu partii.

Dokument wyraża wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza „w jej wysiłkach na rzecz zwiększenia odporności energetycznej i łączności infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej”, zachęca państwa członkowskie do wspólnego finansowania projektów energetycznych i infrastrukturalnych, a także do rozszerzenia współpracy na tym polu o państwa spoza UE, takie jak Ukraina, Mołdawia oraz kraje Bałkanów Zachodnich.

Rezolucja potwierdza też uprawnienia prezydenta USA do finansowego wsparcia projektów w ramach Trójmorza, zachęca państwa do dywersyfikacji źródeł energii – w tym źródeł odnawialnych – oraz „potępia jakiekolwiek wysiłki Rosji, by używać energii jako broni mającej wywierać presję lub podważać wolność i demokrację w Europie”.

Po przegłosowaniu przez komisję uchwała trafi pod obrady całej Izby Reprezentantów.

„Inicjatywa Trójmorza niewątpliwie wzmocni niezależność energetyczną i bezpieczeństwo infrastruktury w regionie oraz pokaże silne wsparcie USA w obliczu zwiększonych wpływów Rosji i Chin w tych krajach” – podkreślił w oświadczeniu po głosowaniu kongresmen Kinziger.

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE – Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry – położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.

 

Źródło: https://www.tvp.info/50177676/amerykanskie-wsparcie-dla-trojmorza-sprawa-zajmie-sie-kongres-wideo