Polonio 4.0 : Rzeczpospolita Reaktywacja

„Rzeczpospolita Reaktywacja” porusza tematykę  odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Film w ciekawy sposób przedstawia największe osiągnięcia polityków, ekonomistów, wynalazców, naukowców, których myśli i dokonania przyczyniły się do rozkwitu Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Dokument wskazuje, iż odbudowa Polski nie byłaby możliwa bez elit – ludzi wykształconych i oddanych krajowi: zarówno ziemiaństwa jaki i inteligencji. Przedstawiona została polska myśl techniczna i naukowa tamtego okresu oraz niezwykła energia, która sprawiła, że po latach zaborów i wyniszczenia kraju przez wojnę światową udało się zbudować kraj, w którym powstały wielkie zakłady przemysłowe, rozwijał się eksport i kwitła nauka.

Film dokumentalny – 60 min.
Reż. Anna Ferens
Prod. Robert Kaczmarek/Film Open Group

Film w atrakcyjny i nowoczesny sposób opowiada o odbudowie Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Pokazuje tę niezwykłą energię, która wyzwoliła się Polsce po odzyskaniu niepodległości zarówno wśród intelektualnych elit jak i zwykłych ludzi. Bohaterami są wynalazcy, naukowcy, ekonomiści, których myśli i osiągnięcia przyczyniły się do rozkwitu Polski w okresie międzywojennym. Wiele z tych wynalazków zostało wykorzystanych na całym świecie i przyczyniło się do rozwoju ważnych dziedzin nauki.

W filmie występują potomkowie, często nieznanych, bohaterów 20-lecia oraz historycy z Polski, USA i Francji m.in.: prof. Wacław Szybalski z Madison, prof. Donald Pienkos z Milwaukee, prof. Dominic Pacyga z Chicago, dr Christophe Laforest z Paryża.

Film nagrodzony na Polish Film Festival in America w Chicago w 2018 – nagroda za najlepszą reżyserię

Film w atrakcyjny i nowoczesny sposób opowiada o odbudowie Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Pokazuje tę niezwykłą energię, która wyzwoliła się Polsce po odzyskaniu niepodległości zarówno wśród intelektualnych elit jak i zwykłych ludzi. Bohaterami są wynalazcy, naukowcy, ekonomiści, których myśli i osiągnięcia przyczyniły się do rozkwitu Polski w okresie międzywojennym. Wiele z tych wynalazków zostało wykorzystanych na całym świecie i przyczyniło się do rozwoju ważnych dziedzin nauki.

W filmie występują potomkowie, często nieznanych, bohaterów 20-lecia oraz historycy z Polski, USA i Francji m.in.: prof. Wacław Szybalski z Madison, prof. Donald Pienkos z Milwaukee, prof. Dominic Pacyga z Chicago, dr Christophe Laforest z Paryża.

Film nagrodzony na Polish Film Festival in America w Chicago w 2018 – nagroda za najlepszą reżyserię


—————-
“REPUBLIC OF POLAND. RELOADED (RZECZPOSPOLITA. REAKTYWACJA)”
Directed by Anna Ferens
Robert Kaczmarek, Producer
Produced by Film Open Group, National Centre for Culture.pl
A fascinating and very instructive film “Republic of Poland. Reloaded” talks about the reconstruction of Poland after regaining independence in 1918.
It’s about the energy that was existent in Polish people after independence. The film presents the greatest achievements of politicians, economists, inventors, scientists, whose thoughts and achievements contributed to the flourishing of Poland during the interwar period. Though encountering a number of problems, a new state challenged and overcame them in a dramatic way. Moreover, their discoveries were of the importance for the development of various fields in the world.
A list of scholars interviewed in the movie includes prof. Wacław Szybalski of Madison, prof. Donald Pienkos of Milwaukee, prof. Dominic Pacyga of Chicago, dr Christopher Laforest from Paris, France.
30th Polish Film Festival in America 2018 PFFA PRESIDENT’S AWARD FOR A MASTERFUL DIRECTING TO DOCUMENTARY FILM
“REPUBLIC OF POLAND. RELOADED (RZECZPOSPOLITA. REAKTYWACJA)”
Directed by Anna Ferens

100 lat temu Polki otrzymały prawa wyborcze

28 listopada 1918 roku, 100 lat temu, Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej stanowiący, że wyborcą Sejmu jest każdy obywatel „bez różnicy płci”, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat oraz wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (obywatelki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze.

Polonio, pochwal się historia Polski i prześlij filmik przyjaciołom w kraju zamieszkania.

Polecamy film „Niepodległość”. To nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe z lat 1914-1923, odrestaurowane i pokolorowane.

Droga Polski do niepodległości w filmie Krzysztofa Talczewskiego ukazana została z perspektywy zwykłych obywateli.

Dzięki zrekonstruowanym, kolorowanym i udźwiękowionym materiałom archiwalnym widzowie poznają zarówno postacie historyczne, jak i codzienne życie Polaków w dobie wielkich zmian.

Ponad 80% fotografii i filmów (znalezionych m.in. we Francji, Niemczech, Rosji, USA, na Ukrainie i w Polsce) nigdy nie pokazywano szerszej publiczności. Razem tworzą opowieść o losach Rzeczypospolitej w latach 1914–1923, począwszy od bratobójczych walk I wojny światowej, po walki o granice, powstania wielkopolskie i śląskie, wojnę polsko-bolszewicką, plebiscyty i kształtowanie się odrodzonej państwowości. 

„Gra o niepodległość” – najnowszy spot z okazji święta 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Animacja przedstawia historię walki o niepodległą Polskę jako grę.

W kilkuminutowym wideo pokazano, jak wielcy przywódcy – Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski, którzy mieli „te same cele, lecz inną osobowość” – rozegrali tę niezwykle istotną grę, której wynikiem było odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Wersje angielską prześlijcie przyjaciołom Polski i tym co nie znają historii Polski.

Wersja PL

Wersja UK