Europejski Obszar Gospodarczy – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu – Unia Celna – UE – Strefa Euro – Strefa Schengen.