Przejdź do treści
Strona główna » News » FORUM WIZJA ROZWOJU 26-27.08.2021 Gdynia

FORUM WIZJA ROZWOJU 26-27.08.2021 Gdynia

FORUM WIZJA ROZWOJU 26-27.08.2021 Gdynia

TRANSMISJA z paneli na żywo: w dniu, w którym odbywa się wybrany panel.

Proszę wejść na stronie www.wizjarozwoju.pl w zakładkę „Program”, następnie kliknąć nazwę panelu. Na stronie będzie znajdować się kafelek z napisem „Obejrzyj”. Po naciśnięciu na niego zostaną Państwo przekierowany do transmisji.

Przed nami czwarta już edycja Forum Wizja Rozwoju, które odbędzie się pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego w dniach 26-27.08.2021 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas Forum zajmiemy się najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, MEW, gospodarką morskątroską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Forum będzie organizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Kongres 3W – WODA, WODÓR, WĘGIEL. Swoją kontynuację będzie miało Forum Kół Gospodyń Wiejskich, Kongres Srebrnej Gospodarki oraz cieszący się coraz większym zainteresowaniem Hackathon. Będzie to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w konferencji umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.

To pytanie, na które poszuka odpowiedzi kilkuset ekspertów, panelistów, przedsiębiorców, ekonomistów, naukowców i przedstawicieli ministerstw podczas czwartej edycji Forum Wizja Rozwoju. Największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce odbędzie się 26-27 sierpnia. 

– Trzy lata doświadczeń i renoma Forum pozwoliły nam zbudować program tegorocznej edycji zgodnie z najważniejszymi i najbardziej aktualnymi wyzwaniami polskiej gospodarki – zapewnia dr Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju. – Optymalizujemy też czas paneli, przeznaczając więcej aktywności na dyskusję, która cieszy się dużą popularnością i przynosi wiele pożytku. Podczas poprzednich edycji Forum urodziły się pomysły, które z powodzeniem stosowane są w życiu publicznym, w tym m.in. rozwiązania w dziedzinie e-gospodarki i informatyzacji służby zdrowia, niezwykle przydatne w czasie pandemii. 

IV Forum zamierza poświęcić uwagę energetyce, a zwłaszcza źródłom produkcji energii od atomu po biogaz, poprzez projekt morskiej energetyki wiatrowej. Część sesji plenarnych poświęcona zostanie gospodarce morskiejinwestycjom obszarowym na wybrzeżuograniczeniom w przemyśle stoczniowym i perspektywom rozwoju portów. Nie zabraknie spotkań dotyczących inwestycjitransportu oraz geopolityki. Tradycyjnie Forum zajmie się też tematem srebrnej gospodarki, czyli przestrzenią aktywności seniorów stanowiących istotną grupę uczestników rynku. Dyskusja ekspertów i polityków obejmie tematy Nowego Ładu proponowanego przez rząd oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekopu Mierzei Wiślanej. Uczestnicy specjalnego panelu poszukają również pomysłów na dywersyfikację produkcji i jej uniezależnienia od krajów azjatyckich, głównie Chin. 

Nowością w programie wydarzenia będzie blok 3W: Węgiel-Woda-Wodór realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a poświęcony m.in. możliwościom wykorzystania węgla nie jako paliwa, ale surowca produkcyjnego.

Organizatorzy zapowiadają również sesję poświęconą zależnościom gospodarki i politykimiejscu Polski w gospodarce kontynentu i świata, kryzysowi wartości europejskich i jego oddziaływaniu na rodzimą ekonomię, czy wpływu mediów na procesy gospodarcze

Wiele paneli poruszy zagadnienia statusu i rozwoju polskiej gospodarki w kontekście pandemii

Podobnie jak w latach ubiegłych honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki, a swój udział w Forum zadeklarowały już ministerstwa kompetencyjnie związane z tematyką paneli. 

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych polską gospodarką– mówi Andrzej Michalak. – Możemy się różnić poglądami, ale wartością spotkań podczas Forum jest wspólne wypracowywanie rozwiązań, które służą wszystkim.

Zapraszamy na panel z udziałem inż. Piotra Winiarskiego w towarzystwie znakomitych wspołpanelistów.

Wartości europejskie i ich wpływ na gospodarkę

Integracji europejskiej praktycznie nie da się oddzielić od transformacji systemowej, dlatego trudno jednoznacznie wyodrębnić efekty tego początkowego procesu, czyli ocenić różnicę między rzeczywistymi parametrami polskiej gospodarki a hipotetycznym scenariuszem, w którym Polska nie przystąpiłaby do Unii Europejskiej. Niektórzy uważają, że Unia Europejska jest najbardziej efektywnym na świecie mechanizmem podnoszenia standardu życia ludności krajów mniej rozwiniętych do poziomu krajów rozwiniętych. Ekonomista Banku Światowego Intermit Gill, który ukuł słynne pojęcie “pułapki średniego dochodu”, nazwał ten mechanizm  “europejską maszyną konwergencji”. Jest to proces, w którym integracja gospodarcza i instytucjonalna prowadzi do szybkiego przepływu technologii, wiedzy i standardów prawnych ułatwiających krajom o niższej produktywności osiągnięcie wyższej od przeciętnej dynamiki wydajności pracy. Europa, w ciągu niemal siedmiu dekad po drugiej wojnie światowej, dzięki integracji stała się obszarem bardziej spójnym gospodarczo, co nie udało się na taką skalę w żadnym innym miejscu na świecie — może częściowo w Azji. Unia Europejska w ostatnich latach zatraciła swoje pierwotne idee współpracy państw narodowych, a zaczęła poprzez polityczne decyzje krajów wiodących jak Niemcy, czy Francja stawać się organizacją dążącą uwspólnotowienia w większości obszarów, próbując wyłączyć kompetencje poszczególnych państw. To sprawia że część państw nie zgadza się z taką polityką. Coraz bardziej zanika perspektywa wypracowywania decyzji, które będą korzystne dla wszystkich państw członkowskich.