Przejdź do treści
Strona główna » News » Kongres 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii – 21 – 23.10.2020 Jasionka k. Rzeszowa

Kongres 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii – 21 – 23.10.2020 Jasionka k. Rzeszowa

Globalny Zjazd Polonii 60mln.pl 2020 odbywa się w tym roku wirtualnie. Zapraszamy do udziału w zjezdzie i uczestniczeniu w wybranych panelach. Wszystkie są interesujące. Panel do którego zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów polecamy oczywiście szczególnie. Dla wielu małych i średnich firm, polskich i polonijnych MŚP będzie na pewno interesujący. W piątek 23.10.2020 o godzinie 14.00-15.00 – „Promocja polskich i polonijnych marek„. Warto się wspólnie zastanowić jak rozwijać współpracę, eksport, pozyskiwanie nowych klientów w trakcie i po pandemii. Jak poradzić sobie z kryzysem w branżach, w które pandemia szczególnie mocno uderzyła? Które branże rozwijają się dobrze pomimo tej specyficznej sytuacji? Przy wspólnej kawie spotkamy się zapewne w roku przyszłym. W tym roku wybierzmy partnerów do spotkania wirtualnie. Aplikacja po zarejestrowaniu pozwala na nawiązanie kontaktu.

Tak było poprzednio i będzie w roku przyszłym!

Szanowny Panie Prezesie,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu 60 Milionów – Globalnego Zjazdu Polonii mamy wielki zaszczyt zaprosić Pana do udziału w XI edycji tego wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 21-23 października 2020r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego „G2A Arena” w Jasionce k. Rzeszowa.

 

Z wielką przyjemnością zapraszamy Pana do zabrania głosu w panelu dyskusyjnym pt.: „Promocja polskich i polonijnych marek”, który odbędzie się 23 października 2020 r. o godzinie 14.00 w G2A Arena w Jasionce. Ze względu na panującą pandemię, udział w panelu może wziąć Pan osobiście lub on-line.  

 

Ideą leżącą u podstaw Kongresu jest integracja polskich środowisk biznesowych, kulturalnych oraz naukowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków.

 

Intencją przyświecającą organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu 

i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju
i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać
i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego
i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.

Obecność na Kongresie jest doskonałą okazją do spotkania się z liderami polonijnego biznesu, działaczami jak i również wysyła czytelny sygnał do środowisk polonijnych, iż Polska jest otwarta na współpracę i wspiera ich działania i inicjatywy.

Wyrażamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się z Pana zainteresowaniem. Pana obecność
w sposób szczególny podniosłaby prestiż wydarzenia i nadałaby mu wyjątkową rangę.

XI edycja Kongresu ma charakter wyjątkowy, gdyż jest to pierwsza edycja po długiej przerwie spowodowanej pandemią, która ogarnęła cały świat jak i pierwsza organizowana w towarzystwie Kongresu 590.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

Kongresu 60 Milionów – Globalnego Zjazdu Polonii

 Zbigniew Klonowski    Kamil Szymański   Gregory Fryc