Przejdź do treści
Strona główna » News » Polonijne Forum Ekonomiczne podczas XXIX Forum Ekonomicznego

Polonijne Forum Ekonomiczne podczas XXIX Forum Ekonomicznego

Po raz kolejny w ramach  Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Polonijne Forum Ekonomiczne.Prezes stowarzyszenia POLAND BUSINESS CENTER WORLD -swiatowego stowarzyszenia firm polskich i polonijnych, inz.Piotr Winiarski otrzymal zaproszenie od Pana Marszalka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, środowisk polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych.

Termin:   3-4 września 2019 r.

Miejsce:  Krynica-Zdrój, Dom Forum, Sala Forum Polonijne

Program Polonijnego Forum Ekonomicznego

3 września

Dobrze być Polakiem – jak dbamy o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej  – godz. 17.10-18.10

Podczas panelu dyskutować będziemy o tym, w jaki sposób politycy, dyplomaci a także Polonia i Polacy za granicą mogą zabiegać o nasze polskie interesy. Przedmiotem naszej dyskusji będzie poszukiwanie sposobu umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami  oraz  sposobu odnajdywania i utrwalania tradycyjnych wartości europejskich.

Prelegenci:

Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP

Beata Szydło – prezes Rady Ministrów w latach 2015-2017, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

Anna Schmidt-Rodziewicz – poseł na Sejm VIII kadencji, sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego

Andrzej Przyłębski – ambasador RP w Berlinie

Przemysław Żurawski vel Grajewski – wykładowca Akademii Dyplomatycznej MSZ

Moderator:  Krzysztof Ziemiec, redaktor TVP S.A.

Jak zachęcić władze samorządowe do pomocy repatriantom? – godz. 18.20-19.20

Stworzenie możliwości repatriacji jest moralnym obowiązkiem państwa wobec potomków zesłańców. Dwa lata po uchwaleniu nowelizacji ustawy o repatriacji chcemy zapytać o jej praktyczny wymiar, przytoczymy przykłady przyjęcia rodzin repatriantów przez gminy.

Podczas panelu dyskutować będziemy o sposobach zachęcenia władz samorządowych do przyjmowania repatriantów, jak też o wsparciu tego procesu ze  strony państwa. Ważnymi aspektami będą również współpraca samorządów z  władzami centralnymi i biznesem w kwestii repatriacji oraz korzyści z repatriacji. Zastanowimy się nad ideą tworzenia ośrodków adaptacyjnych w każdym województwie oraz pomocą dla repatriantów i ich dzieci w  przystosowaniu do warunków życia w  Polsce.

Prelegenci:

Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego

Jakub Kowalski – szef Kancelarii Senatu

Aleksandra Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP

Michał Kisiel – dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku

Moderator: Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Radio Wnet

4 września

Polska atrakcyjnym pracodawcą dla powracających z emigracji – godz. 10.45-11.45

Dobrze rozwijająca się polska gospodarka oraz potencjał polskiego rynku to silne argumenty przemawiające za powrotem do Polski. Wraz z uczestnikami panelu chcemy zastanowić się w jaki sposób państwo polskie zachęca Polaków do powrotów z  emigracji.

Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: czy Polska jest atrakcyjnym krajem do życia ze względu na bezpieczeństwo kraju, czy Polacy są obecnie skłonni do powrotów z powodów rodzinnych i patriotycznych, przy socjalnym wsparciu państwa i  dobrze rozwijającej się gospodarce? Będziemy mówili także o ofercie państwa dla powracających na polski rynek pracy, o  możliwości pozyskania młodych Polaków kończących studia za granicą do pracy w  Polsce, a także o sposobach na zachęcenie polskich badaczy pracujących na  zagranicznych uczelniach do powrotu do kraju.

Prelegenci:

Jarosław Gowin – wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii

Bożena Borys-Szopa – minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Grażyna Ciurzyńska – p.o. prezesa Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Zbigniew Jagiełło – prezes Zarządu PKO BP

Moderator:  Malwina Wrotniak – Redaktor naczelna portalu Bankier.pl

Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polonii i Polaków za granicą – godz. 11.55-12.55

Panel poświęcony będzie formom podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej przez media i instytucje kultury. Zastanowimy się nad potrzebą tworzenia współczesnej, aktualnej oferty kulturalnej skierowanej do Polonii i Polaków za granicą oraz ich dzieci, a także nad rolą mediów w zapewnieniu udziału Polonii i Polaków mieszkających za granicą w polskim życiu kulturalnym. Poszukamy możliwości wypracowania strategii integracyjnych poprzez uczestnictwo w kulturze kraju ojczystego.

Prelegenci:

Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Szymon Szynkowski vel Sęk – sekretarz stanu ds. Polonii, polityki europejskiej oraz dyplomacji publicznej w MSZ

Marzena Paczuska-Tętnik – członek Zarządu TVP S.A.

Robert Mickiewicz – redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego

dr Dariusz Zawiślak – dyrektor Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji w USA

dr Anna Stróż-Pawłowska – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów

Moderator: Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak – dyrektor TVP Polonia

Polska jako partner naukowy we współpracy międzynarodowej – godz. 17.10-18.20

Polska dysponuje wykwalifikowaną kadrą naukową i specjalistami na światowym poziomie przez co jest równorzędnym partnerem w naukowych projektach międzynarodowych. Rozwój nauki i nowoczesnych technologii wymaga współpracy. Wymiana doświadczeń i pomysłów przynosi korzyść gospodarce i służy pogłębianiu relacji gospodarczych na arenie międzynarodowej.

Podczas panelu dyskutować będziemy o idei tworzenia wspólnych programów badawczych i naukowych oraz prowadzeniu międzynarodowych badań klinicznych.

Prelegenci:

Łukasz Szumowski – minister zdrowia

Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju

Marek Rudnicki – prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago

Filip Grzegorczyk – prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Anna Salamończyk-Mochel – prezes Zarządu Fundacja GPW

Moderator: Edyta Hołdyńska – dziennikarz wPolsce.pl

Goście Forum:

  • Ponad 4000 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.
  • Obrady Forum Ekonomicznego będą obywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój.

Organizacja:

Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane jest przez Senat RP w ramach Forum Ekonomicznego organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich.