9 maja 2019 – Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców


Przedstawiciel stowarzyszenia Poland Business Center World został zaproszony na kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Tematem posiedzenia będzie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą.

Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.