XXX FORUM EKONOMICZNE, Karpacz, 7 – 9 września 2021

Lublin 2021 – I Forum Gospodarcze Polonii i Polaków Trójmorza www.3SI.network

XXX FORUM EKONOMICZNE

„Europa w poszukiwaniu przywództwa”

Karpacz, 7 – 9 września 2021

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

 Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów. Poland Business Center World uczestniczy również – zapraszamy do kontaktu przed i w trakcie forum.