2 maja 2019 – Obchody Dnia Polonii

Szanowni Państwo,

2 maja przypada Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

Doceniając Państwa wkład w pielęgnowanie i umacnianie polskości wśród naszych Rodaków zamieszkałych poza granicami kraju oraz dziękując za zaangażowanie i społeczny trud na rzecz krzewienia polskiej kultury, języka i tradycji z dala od stron ojczystych, mam przyjemność przekazać Państwu list z życzeniami skierowany przez Sekretarza Stanu w MSZ, Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk, do Polonii i Polaków poza granicami kraju.

Proszę o przekazanie załączonego listu członkom i sympatykom Państwa organizacji i stowarzyszeń.

Jednocześnie informuję, że Minister SZ, Pan Jacek Czaputowicz, 2 maja przekaże specjalne życzenia dla Polonii, które wyemitowane zostaną na antenie TV Polonia.

Z poważaniem

Jowita Wencius
III Sekretarz
Wydział Konsularny
Ambasada RP w RFN
www.berlin.msz.gov.pl; www.gov.pl/dyplomacja

Europeizacja sytuacji życiowej

Samozatrudnieni polskiego pochodzenia w Berlinie i polsko-niemieckim regionie granicznym. Nasze Stowarzyszenie jest ekspertem w panelu: Perspektywy przedsiębiorczości.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia pod podanym linkiem i zakładką Anmeldung/Rejestracja

20 – 23 września 2018 – V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy

Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy odbył się w dniach 20-23 września 2018 r. w Warszawie. Zjazd został zorganizowany  w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dwudniowe obrady zostały zainaugurowane przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego – w imieniu komitetu honorowego – podczas sesji plenarnej 20 września, w sali obrad Sejmu.

Odczytano również list pana premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników zjazdu.

Poland Business Center.world, czyli przedsiębiorców polonijnych z całego Świata reprezentował podczas zjazdu Piotr Winiarski.

Ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata debatowało w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Tegoroczny Zjazd, pod hasłem „Łączy nas Niepodległa”, miał wyjątkowy charakter. Zwołany został w związku z przypadającą w 2018 roku 100. rocznicą odzyskania Niepodległości i był głównym wydarzeniem polonijnym jubileuszowego roku. Organizatorami spotkania Polonii i Polaków z zagranicy byli: Senat i Rada Polonii Świata.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy został objęty honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. W składzie Komitetu Honorowego znaleźli się m.in.: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Delegatów odwiedził pan Marszalek Senatu RP dr Kornel Morawiecki.

4-6 września 2018 – Krynica Zdrój – Polonijne Forum Ekonomiczne w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego

Polonijne Forum Ekonomiczne w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w którym uczestniczy ponad 4000 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.

Pan Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski osobiście wystosował zaproszenie do uczestnictwa dla naszego stowarzyszenia.

Panele dyskusyjne poświęcone tematyce polonijnej :

1. Obrona dobrego imienia Polski i Polaków

2. Młoda emigracja – czas na powrót

3. Polki – kobiety w biznesie na świecie

4. Sukces polskiego produktu za granicą – jak to sie robi

5. Razem znaczy więcej – współpraca spółek Skarbu Państwa na rzecz budowania wizerunku Polski za granicą.